Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

O MHΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ και δύο εν ενεργεία αξιωματικοί προσφεύγουν στο ΣΤΕ κατά της κατασκευής τεμένους στην Αθήνα

Έτοιμη προς κατάθεση στο ΣτΕ η προσφυγή κατά της κατασκευής τεμένους στην Αθήνα

Την ώρα που ο «πολύς» και καθ' όλα «προοδευτικός» Δημήτρης Παπαδημούλης, με ερώτησή του στη Βουλή, αποδίδει ευθύνες στον υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Μάκη Βορίδη για το «πάγωμα» της κατασκευής τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού, ήρθε και η κατάθεση της προσφυγής πολιτών στο ΣτΕ κατά της κατασκευής του τεμένους, για την οποία πρώτος σας είχε ενημερώσει ο «ΕΚ». Την παραθέτουμε αυτούσια, για να έχετε πλήρη εικόνα της σχετικής νομικής επιχειρηματολογίας. Σημειωτέον, ότι την υπογράφουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ και δύο εν ενεργεία αξιωματικοί των Ενόπλων μας Δυνάμεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ AKYΡΩΣΕΩΣ

Των:
1) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (κατά κόσμον Χρίστου Μεντζελοπούλου του Βασιλείου), κατοίκου Πειραιώς, οδός Ακτή Θεμιστοκλέους 190
2) ΝΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, κατοίκου Καισαριανής Αττικής, Κλαζομενών 21 κ Εθνικής Αντιστάσεως
3) ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ Π.Ν. ΖΩΗ ΜΠΕΧΛΗ του Κωνσταντίνου, Ιατρού στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, οδός Δεινοκράτους 70
4) ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ Π.Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ του Ιωάννη, Ιατρού στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, οδός Δεινοκράτους 70
5) ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΘΗΝΑ», ο οποίος εδρεύει στο Βοτανικό Αττικής, όπως νομίμως εκπροσωπείται από την Πρόεδρο αυτού κα. Μπελιά Καλλιόπη, κάτοικο Βοτανικού Αττικής
Κ Α Τ Α
1. του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών
2. Του Yπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
3. Tου Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
1. Της από 07-11-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των ανωτέρω υπό 2 και 3 Υπουργών (ΑΔΑ: 45ΒΝ1-ΘΒ5 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο)
2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Κατά το έτος 2006, δημοσιεύτηκε ο Ν.3512/2006 και υπό τον τίτλο «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, Δαπάνες Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης κλπ», ο οποίος προβλέπει την ίδρυση του πρώτου μουσουλμανικού τεμένους στην περιοχή της Αττικής και ειδικότερα στην περιοχή του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων. Έκτοτε και μέχρι και πρόσφατα, ουδεμία πράξη εκ μέρους της Διοικήσεως είχε σηματοδοτήσει την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ίδρυση του εν λόγω τεμένους. Εν τούτοις, και μόλις πριν από 2 μήνες, ήτοι στις 21 Οκτωβρίου 2011, δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/714 Απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού της σύμβασης «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕΚ στην υλοποίηση του Ισλαμικού τεμένους», ύψους 153.385,55 ευρώ και έγκρισης της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με τα συμπράττοντα γραφεία «Γραφείο Μελετών Αλεξάνδρου Ν.Τομπάζη Α.Ε.», «Νίκου Αθανασιάδη Πολιτικού Μηχανικού» και «Παρασκευά Μητσούδη, Μηχανολόγου Μηχανικού», για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕΚ της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στην υλοποίηση του Ισλαμικού Τεμένους. Η ανωτέρω σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου, υπεγράφη στις 25-10-2011, στο πλαίσιο της οποίας τα ανωτέρω αναφερθέντα συμπράττοντα γραφεία υποβοήθησαν την ΕΥΔΕΚ στη σύνταξη της οριστικής μελέτης για την κατασκευή του έργου, η οποία και αφού εκπονήθηκε, εγκρίθηκε με την από 25-11-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/819, ΑΔΑ 457Ξ1-P3B Aναρτητέα στο Διαδίκτυο), προκύπτει δε από την ανωτέρω Απόφαση ότι η προεκτιμώμενη δαπάνη για το έργο της μετασκευής και μετατροπής του πρώην Κεντρικού Συνεργείου Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) σε χώρο στέγασης Ισλαμικού Τεμένους θα ανέλθει στο ποσό των 846.000 ευρώ.
Στο ενδιάμεσο δε χρονικό διάστημα μεταξύ των ανωτέρω δύο αποφάσεων, ήτοι μεταξύ της κατάρτισης της συμβάσεως και της έγκρισης της οριστικής μελέτης, εκδόθηκε η προσβαλλομένη Κοινή Υπουργική Απόφαση, των κ.κ. Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με Θέμα: «Χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών για την υλοποίηση της κατασκευής Ισλαμικού Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών, μέσω της κατάλληλης μετασκευής του πρώην Κεντρικού Συνεργείου Αυτοκινήτων (ΚΣΑΝ) στην περιοχή Ελαιώνα Ν. Αττικής», η οποία και ορίζει ότι οι οιεσδήποτε δαπάνες για την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία του υπόψη έργου, θα γίνουν από ενάριθμο έργο που θα εγγραφεί για το σκοπό αυτό στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, στο οποίο θα μεταφερθεί η αντίστοιχη πίστωση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Προκύπτει, λοιπόν, από τα ανωτέρω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει ενεργοποιηθεί έντονα ο διοικητικός μηχανισμός, ο οποίος δρα κατ' εξουσιοδότηση του Ν.3512/2006, προς το σκοπό της κατασκευής του μουσουλμανικού τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού, ένα έργο δρομολογούμενο ήδη από το 2006, οι δε παρούσες συνθήκες, ήτοι η πλήττουσα τη χώρα μας κρίση θεσμών και ήθους που βιώνουμε είναι προφανώς πρόσφορες στα όργανα της Διοικήσεως για την έναρξη του εν λόγω έργου, πλην όμως είναι παντελώς απρόσφορες λόγω των οικονομικών συγκυριών που βιώνουμε στη Χώρα μας και είναι ασφαλώς βέβαιο ότι το έργο καθώς και τα θρησκευτικά δικαιώματα των μουσουλμάνων είναι το τελευταίο που θα ενδιέφερε πραγματικά τους Έλληνες πολίτες, των οποίων η αξιοπρέπεια καταρρακώνεται μέρα με τη μέρα και πλέον ουδείς λόγος μπορεί να γίνει για δικαιώματα των υπηκόων αυτής της χώρας.
Οι αιτούντες είμαστε όλοι πάνω απ' όλα ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ και η ιδιότητά μας αυτή θα έπρεπε να αρκεί προκειμένου να δικαιολογηθεί η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπό μας για την άσκηση της παρούσας Αιτήσεως Ακυρώσεως. Επιπροσθέτως, ο α΄ εξ ημών Μητροπολίτης Πειραιώς, ως πρεσβεύων το δόγμα της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας έχω πρόδηλο έννομο συμφέρον στην άσκηση της παρούσας, καθότι η ιδιότητά μου, μού επιτρέπει αλλά κυρίως μού επιβάλλει να πράττω ο,τιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την προάσπιση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων Χριστιανών, οι οποίοι και αποτελούν το ποίμνιο μου και την φωνή των οποίων αναντίρρητα λαλώ. Ο β΄ εξ ημών με προφανές έννομο συμφέρον ασκώ την παρούσα, καθότι ως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτων την έδρα της Φιλοσοφικής, ανθίσταμαι και έχω όχι μόνο έννομο αλλά και πνευματικό συμφέρον να αντιδρώ σε οποιανδήποτε ενέργεια ανέγερσης επισήμου μουσουλμανικού θρησκευτικού καθιδρύματος, το οποίο προσβάλλει την ίδια την υπόσταση της πόλης των Αθηνών, ως λίκνου του αρχαιοελληνικού και κλασικού πολιτισμού, το μεγαλείο του οποίου υπηρέτησα και εξακολουθώ να υπηρετώ. Οι γ΄ και δ΄ εξ ημών είμαστε Πλωτάρχες του Πολεμικού Ναυτικού, Ιατροί στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, αρυόμενοι το έννομο συμφέρον μας για την άσκηση της παρούσης εκ του γεγονότος ότι ως μέλη του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας, επαγρυπνούμε για την τήρηση των παραδόσεων αυτού, όπως αυτές οι παραδόσεις συμβολίζονται στη σημαία του πολεμικού ναυτικού (η οποία χρήζει να σημειωθεί ότι φέρει τον Σταυρό του Χριστού, ο οποίος ποδοπατά την ημισέληνο του Μωάμεθ) και εντός μας παρίσταται επιτακτική η αίσθηση του καθήκοντος υπό την ιδιότητά μας ως αξιωματικών για την αντίσταση ενάντια σε οιανδήποτε ενέργεια προσβάλλει τις παραδόσεις μας αυτές και αποτελεί εξύβριση του όρκου, τον οποίο με τιμή δώσαμε, να διαφυλάττουμε την τήρηση του Συντάγματος. Επιπροσθέτως, η πρόβλεψη ίδρυσης του μουσουλμανικού τεμένους στην περιοχή του πρώην Ναυτικού Οχυρού, δεν δύναται να αφήσει ασυγκίνητους ανθρώπους ως ημάς, που έχουμε δια των σπουδών και της εργασίας μας, υπηρετήσει το Πολεμικό Ναυτικό, βάσεις του οποίου προβλέπεται να αποτελέσουν το χώρο συνάθροισης των μουσουλμανικών μειονοτήτων της χώρας μας. Ο δε ε΄ εκ των αιτούντων Σύλλογος, αποτελείται από μέλη, όλοι κάτοικοι της περιοχής του Βοτανικού, η δε οικία εκάστου εξ αυτών των μελών βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από την περιοχή του Ναυτικού Οχυρού και ειδικότερα του ΚΣΑΝ, το οποίο και πρόκειται να μετασκευαστεί σε μουσουλμανικό τέμενος. Το δε έννομο συμφέρον μας προς άσκηση της παρούσας αιτήσεως ακυρώσεως κρίνεται ως απολύτως υπαρκτό, καθότι η προσβαλλομένη ΚΥΑ αποτελεί μία διοικητική πράξη στο πλαίσιο συναφών διοικητικών πράξεων, οι οποίες κατατείνουν στην ίδρυση και λειτουργία του ισλαμικού τεμένους στην περιοχή όπου εμείς και οι οικογένειές μας επί τόσα χρόνια διαβιούμε. Η δε προσβαλλομένη πράξη, αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης λοιπών διοικητικών πράξεων, όπως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδειας κατασκευής του τεμένους από την Πολεοδομία, για την εφαρμοσιμότητα δε των οποίων, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη της παρούσας Αποφάσεως, η οποία και καθορίζει τα σχετικά με την χρηματοδότηση των μελλόντων να γίνουν έργων. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η προσβαλλομένη εκδίδεται στο πλαίσιο της ίδιας διοικητικής διαδικασίας, η οποία αποσκοπεί στην ίδρυση του τεμένους, στο χώρο του Βοτανικού, προκύπτει σαφέστατα το δικόν μας έννομο συμφέρον προς προσβολή της εν λόγω Αποφάσεως, η οποία αποτελεί προϋπόθεση ίδρυσης του τεμένους κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια μας.
ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Εν συνεπεία των ανωτέρω, αιτούμεθα με την παρούσα την ακύρωση της από 07-11-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 παρ.5 ΤΟΥ Ν.3512/2006
• ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του Ν.3512/2006, και ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 3 παρ.5 αυτού (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ.5 ii του Ν.4014/2011), σύμφωνα με το οποίο «Με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται οι ειδικές λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του έργου, των αποφαινόμενων οργάνων, ο χρόνος έναρξης της παραχώρησης της χρήσης της παραγράφου 4, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
Προκύπτει, κατ΄επέκταση ότι με τη διάταξη αυτή, ο νομοθέτης εξουσιοδότησε την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση να ρυθμίσει τα ζητήματα τα σχετικά με την χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών αναφορικά με την κατασκευή του Ισλαμικού Τεμένους. Ως εκ τούτου, οι συναρμόδιοι υπουργοί, η Υπουργός Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προχώρησαν στην έκδοση της προσβαλλομένης πράξης, με την οποία ορίζεται ότι η χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής του τεμένους θα γίνει από ενάριθμο έργο που θα εγγραφεί για το σκοπό αυτό στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. στο οποίο θα μεταφερθεί η αντίστοιχη πίστωση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Προφανώς, όμως, η εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 του Ν.3512/2006, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση, αντίκειται στο άρθρο 43 παρ.2 εδ.β΄ του Συντάγματος,σύμφωνα με το οποίο «Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό».
Γεννάται, λοιπόν, ευλόγως το ερώτημα για το αν η χρηματοδότηση για την κατασκευή του ισλαμικού τεμένους υπό τους όρους που περιγράφονται στην ΚΥΑ, μπορεί να αποτελεί ειδικότερο θέμα ή θέμα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό, ώστε να επιτρέπεται στα όργανα της διοικήσεως να το ρυθμίσουν δια της εκδόσεως διοικητικών πράξεων.
Αναφορικά με την έννοια του «ειδικότερου θέματος», θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου σας, ειδικότερα θέματα για την ρύθμιση των οποίων επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα της Διοίκησης αποτελούν μερικότερες περιπτώσεις θεμάτων, που ρυθμίζονται ήδη σε γενικό έστω αλλά ορισμένο πλαίσιο στο ίδιο το κείμενο του τυπικού νόμου (ΣτΕ 4025/1998 Ολ., ΣτΕ 2815/2004 Ολ., ΣτΕ 125/2009 Ολ.).
Στην επίδικη περίπτωση, προκύπτει σαφώς ότι δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό, ήτοι ο τυπικός Ν.3512/2006 δεν δίνει ένα ορισμένο πλαίσιο αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου του Τεμένους αλλά καταλείπει στην ευρεία διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να ρυθμίσει το συγκεκριμένο ζήτημα κατά το δοκούν. Στην εν λόγω ρύθμιση, ο Νόμος δεν προβαίνει σε ουσιαστική ρύθμιση αλλά μόνο σε εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση του αναφερόμενου στην παράγραφο αυτή θέματος, και ως εκ τούτου η προσβαλλομένη ΚΥΑ, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ρυθμίζει ειδικότερο θέμα του οποίου το γενικό πλαίσιο ευρίσκεται στο Νόμο.
Ταυτόχρονα, προκύπτει σαφέστατα ότι το θέμα, το οποίο ρυθμίζεται με την προσβαλλομένη ΚΥΑ, ουδόλως μπορεί να χαρακτηριστεί ως «τοπικού ενδιαφέροντος» και άρα ρυθμιζόμενου δια διοικητικής πράξεως. Η ΚΥΑ προβλέπει τη χρηματοδότηση της κατασκευής του τεμένους με επιβάρυνση του Κρατικού Προυπολογισμού και ποιο συγκεκριμένα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η δε πηγή της χρηματοδότησης ούσα κρατική ουδόλως μπορεί να θεωρηθεί ως θέμα συγκεκριμένα εντοπισμένο. Αντιθέτως, αν ήθελε θεωρηθεί έτσι, ήτοι ως τοπικού ενδιαφέροντος θέμα, τότε η κάλυψη των δαπανών για την κατασκευή του τεμένους θα έπρεπε να βαρύνει τον προϋπολογισμό του αρμόδιου κατά τόπον ΟΤΑ, ήτοι του Δήμου Αθηναίων.
Πέραν των ανωτέρω, η κατασκευή ενός τεμένους στο κέντρο της Αθήνας σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, που απασχολεί μόνο τους μόνιμα διαβιούντες κατοίκους της περιοχής του Βοτανικού, ως ημείς. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα θέμα πανελληνίου ενδιαφέροντος, που απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ήτοι από της ψηφίσεως του Νόμου, την κοινή συνείδηση των Ελλήνων Χριστιανών σε όλη την Ελλάδα, η φορολόγηση των οποίων, σημειώνεται, θα αποτελέσει την αιτία εύρεσης κονδυλίων, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, για την κατασκευή του τεμένους.
Τέλος, η χρηματοδότηση του τεμένους, όπως καθορίζεται δια της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως, δεν μπορεί από τη φύση της εν λόγω πράξης να χαρακτηριστεί ως ζήτημα τεχνικό ή λεπτομερειακό, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ρύθμιση της από τα όργανα της Διοικήσεως.

Προκύπτει, αναντίρρητα, από τα ανωτέρω ότι ο νομοθέτης, παρέχοντας εξουσιοδότηση στη Διοίκηση να ρυθμίσει το εν λόγω ζήτημα ήτοι της χρηματοδότησης της κατασκευής του τεμένους και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δια της έκδοσης προεδρικού διατάγματος, παραβίασε ευθέως τη διάταξη του άρθρου 43 παρ.2 εδ.β΄ Σ και ως εκ τούτου η προσβαλλομένη ΚΥΑ θα πρέπει να ακυρωθεί ως ερειδόμενη σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου.
• ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ
Το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 3512/2006 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 29 παρ.5 ii του Ν.4014/2011), κατ΄εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλομένη διοικητική πράξη, θα πρέπει να κριθεί ως προς τη συνταγματικότητά του, δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα ενός νόμου, ο οποίος με τη σειρά του αμφισβητείται ως προς τη συνταγματικότητά του. Πρόκειται για το Νόμο 3512/2006 (ΦΕΚ 264 Α/05-12-2006) και υπό τον τίτλο « ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ο οποίος και αποτυπώνει την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία στην Ελλάδα για την ανέγερση τεμένους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θρησκευτικές ανάγκες των αλλοδαπών μουσουλμάνων κατοίκων της χώρας μας.
Το Σύνταγμά μας, στο άρθρο 13 καθιερώνει το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης (παρ.1) καθώς και το ακώλυτο της λατρείας οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας (παρ.2). Ταυτόχρονα, όμως, με την αναγνώριση του εν λόγω δικαιώματος, το Σύνταγμα περιορίζει τη θρησκευτική ελευθερία, ένας δε τέτοιος περιορισμός προβλέπεται στην παρ.2 εδ.β του άρθρου 13, σύμφωνα με την οποία « Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη». Κρίνεται, συνεπώς, απαραίτητο να διερευνηθεί εάν η κατασκευή και λειτουργία ενός Ισλαμικού Τεμένους στο χώρο του Βοτανικού, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, θα πλήξει ή όχι την δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη των κατοίκων της περιοχής αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας.
Η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα παρίσταται περισσότερο από εύκολη. Η ίδρυση ενός τεμένους μέσα στο κέντρο της πόλης των Αθηνών όχι μόνο θα πλήξει τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη της ελληνικής κοινωνίας αλλά θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα μίας σειράς γεγονότων που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν στην αποδόμηση της συνοχής του Ελληνικού έθνους, ως λαού χριστιανών ορθοδόξων. Προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού, αρκεί να αναλογιστεί κανείς το πλήγμα που θα δέχεται καθημερινά το χριστιανικό συναίσθημα των περιοίκων αλλά και των διερχόμενων Ελλήνων, όταν 5 φορές την ημέρα, ευρισκόμενοι στην περιοχή του Βοτανικού, θα είναι υποχρεωμένοι να ακούν το «κάλεσμα» του ιμάμη προς τους μουσουλμάνους για προσευχή. Διότι τότε ευλόγως θα αναρωτηθούν εάν διαβιούν στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη μουσουλμανική πόλη και εάν είναι εν τέλει ξένοι μέσα στην ίδια τους την Πατρίδα.
Φρονούμε δε, ότι δεν προσαπαιτείται να περιμένουμε να προκύψουν εκ των υστέρων πραγματικά περιστατικά που να συνιστούν προσβολή της δημοσίας τάξεως και των χρηστών μας ηθών έτσι ώστε να καταστεί και πάλι εκ των υστέρων δικαστικά διαπιστώσιμη η συνδρομή τυχόν εκνόμου συμπεριφοράς εκ μέρους των μουσουλμάνων. Άλλωστε, για τέτοια δε τυχόν περίπτωση εκδηλώσεως εκνόμου συμπεριφοράς που θα παρουσιασθεί, επιβάλλεται από το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος να ορισθεί στο νόμο ως υποχρεωτική η διερεύνηση και διαπίστωση συντελεσθείσης παραβιάσεως των εκτεθεισών συνταγματικών απαγορεύσεων, προς δικαστική απαγγελία εντεύθεν εννόμων συνεπειών που κατά συνταγματική υποχρέωση θα ορίσει συναφώς ο νόμος, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η τήρηση της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως. Η συνταγματική αυτή απαίτηση προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση 2188/2010 του Δικαστηρίου Σας. Εν τούτοις, ο Ν.3512/2006 ουδόλως αναφέρεται στο ενδεχόμενο εκδηλώσεως εκνόμου συμπεριφοράς, ούτε προβλέπει διαδικασίες αντιμετώπισης της, όντας έτσι μή συμβατός με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 παρ.2 Σ.
Ο ρόλος δε άλλωστε των Δικαστηρίων μας και δή του Ανωτάτου Ακυρωτικού μας, ως αποτελούμενο πάνω απ΄όλα από Έλληνες πολίτες, που δια των αποφάσεων τους προασπίζουν την ακεραιότητα των νόμων, προς χάριν των ΠΟΛΙΤΩΝ, θα πρέπει να είναι η προσεκτική στάθμιση του δικαιώματος των μουσουλμάνων απέναντι στα δικαιώματα των Ελλήνων χριστιανών πριν αναγκαστούμε να βιώσουμε μέσα στη χώρα μας καταστάσεις θρησκευτικών εξάρσεων εκ μέρους των Μουσουλμάνων, των οποίων το ιερό κείμενο, το Κοράνι, δει να υπενθυμίσουμε ότι αναγνωρίζει τη στρατιωτική κατίσχυση ως μέσο επιβολής των αρχών του, στο όνομα δε του Ισλάμ έχουν γίνει από το έτος 2001 και μετά περισσότερες από 17.000 τρομοκρατικές επιθέσεις. Εάν δεν αρκούν αυτά για να πείσουν σχετικά με το ότι η ίδρυση ενός μουσουλμανικού τεμένους θα πλήξει ανεπανόρθωτα τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη της χώρας μας, τότε αναρωτιόμαστε τι άλλο θα πρέπει να περιμένουμε να συμβεί. Τότε όμως θα είμαστε και άξιοι της μοίρας μας! Το Σύνταγμα μας, ως ο καταστατικός χάρτης της πολιτείας μας αλλά και ως το πυρηνικό αρχέτυπο, στο οποίο αποτυπώνεται η ιστορία αυτού του Έθνους, ιστορία άμεσα συνυφασμένη με την χριστιανική ορθόδοξη Εκκλησία, μας προσφέρει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να αποτραπούν, δια της συμβολής των Ελλήνων Δικαστών μας, γεγονότα που μάλλον σε απαξίωση θα οδηγήσουν τη χώρα μας και όχι στην αναγνώρισή της ως μιας δημοκρατικής και ανεκτικής πολιτείας. Διότι και η ανοχή των Ελλήνων έχει πλέον ξεκινήσει να αγγίζει τα όρια της.
Πέραν των ανωτέρω, αμφισβητείται η συνταγματικότητα του εν λόγω Νόμου και ως προς τις διατάξεις του εκείνες, οι οποίες κάνουν λόγο για επιβάρυνση του Κρατικού μας Προυπολογισμού και ειδικότερα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες της συντήρησης του τεμένους, της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. του διαχειρίζοντος το τέμενος Ν.Π.Ι.Δ. και του μισθού του θρησκευτικού λειτουργού-ιμάμη. Ο Προϋπολογισμός ενός Κράτους υφίσταται για να καλύπτονται μέσω αυτού οι ΔΗΜΟΣΙΕΣ δαπάνες, δαπάνες δηλαδή που απαιτούνται προκειμένου για έργα κοινής ωφελείας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι δε προβλεπόμενες εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού προέρχονται από τη φορολόγηση τόσο των Ελλήνων όσο και των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών, διατίθενται δε για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας αυτών. Είναι να διερωτάται λοιπόν, κανείς, πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο έργο, όπως της κατασκευής ενός μουσουλμανικού τεμένους και η κάλυψη της αποζημίωσης του ιμάμη να θεωρείται έργο κοινής ωφελείας για τους Έλληνες και ως εκ τούτου να επιβαρύνει τον Ελληνικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Η κατασκευή του τεμένους αποτελεί θέλημα των ασπαζομένων τη μουσουλμανική πίστη αλλοδαπών της χώρας μας και ως εκ τούτου αυτούς και μόνο αυτούς θα πρέπει να βαρύνει η δαπάνη της κατασκευής του ναού τους. Ημείς, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, ουδένα συμφέρον έχουμε στην κατασκευή του εν λόγω τεμένους, ώστε να επιβαρυνθούμε ενός τέτοιου έργου. Ίσως θα πρέπει να υπομνησθεί, συν τοις άλλοις, ότι τα τελευταία τρία χρόνια και για πολλά χρόνια ακόμα, οι Έλληνες υφίστανται τις δραματικές συνέπειες μίας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, η οποία αναμένεται να οξυνθεί με αβέβαιες συνέπειες για το μέλλον αυτού του τόπου. Διερωτώμεθα, λοιπόν, όταν οι Έλληνες δεν γνωρίζουν εάν θα λάβουν σύνταξη την επαύριο ή όταν ακόμα στα ελληνικά σχολεία δεν έχουν διανεμηθεί συγγράμματα στα παιδιά, το μέλημα της Υπουργού Παιδείας είναι να «τροφοδοτήσει» το τέμενος; Μάλλον δι΄ανοήτους μας έχουν εκλάβει οι ταγοί μας! ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΔΟΣ για τη χώρα μας και μας γεμίζουν απελπισία τόσο για μας όσο και κυρίως για τα παιδιά μας.
Επαφίεται σε Εσάς, τους αξιοτίμους Δικαστάς του Έθνους μας να σταθούν στο πρώτο μέτωπο του αγώνα για την προάσπιση της ακεραιότητας, της τιμής και της υπόληψης αυτού του Λαού.
Κατά συνέπεια, και για τον ανωτέρω προβαλλόμενο λόγο, ο Ν.3512/2006 θα πρέπει να κηρυχθεί αντισυνταγματικός, η δε προσβαλλομένη ΚΥΑ να ακυρωθεί ως ερειδόμενη σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου.
• ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ- ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3467/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Α.Ν. 1363/1938, προκύπτει ότι για την ανέγερση ή λειτουργία ναού οποιουδήποτε δόγματος ή θρησκείας απαιτείται άδεια της Διοικήσεως, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως μελών της θρησκευτικής κοινότητας των ετεροδόξων που έχουν την κατοικία τους στο συγκεκριμένο τόπο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ο ναός ή ευκτήριος οίκος, η οποία (αίτηση) υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας δια του ποιμένους των ανωτέρω αιτούντων.
Προκύπτει, λοιπόν, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγκαιότητα έκδοσης προγενέστερης διοικητικής άδειας και ειδικότερα πράξης του Υπουργού Παιδείας, στο πλαίσιο της οποίας διενεργείται έλεγχος αναφορικά με τη συνδρομή των όρων που διαλαμβάνει το άρθρο 13 παρ.2 του Συντάγματος (άσκηση λατρείας γνωστής - θρησκείας, που δεν προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, από ανήκοντες σε θρησκευτική κοινότητα που δεν ασκεί προσηλυτισμό).
Παρά την μέχρι τώρα πάγια τακτική, δυνάμει της οποίας οι διάφορες θρησκευτικές μειονότητες στην Ελλάδα (όπως Μάρτυρες του Ιεχωβά, Εβραίοι κλπ), όταν επιθυμούσαν να ιδρύσουν έναν ναό ή ευκτήριο οίκο, προκειμένου να καλύψουν τις θρησκευτικές τους ανάγκες, αποτείνοντο στην Διοίκηση προκειμένου τα αρμόδια όργανα να εκδώσουν την αιτουμένη άδεια λειτουργίας, παρατηρείται δια της δημοσιεύσεως του εν λόγω Νόμου 3512/2006, να παρακάμπτεται εντελώς η διαδικασία αυτή, ως σαν να μην υφίστατο προβλεπόμενη νομοθεσία, και να αναλαμβάνει ο ίδιος ο νομοθέτης τη διευθέτηση του ζητήματος της κατασκευής του ισλαμικού τεμένους, ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ τη διαδικασία κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του (καθόρισε δε ο νομοθέτης ακόμα και το οικοδομικό τετράγωνο που θα χτιστεί το τέμενος) δια νόμου.
Εξ αυτής της επιλογής του νομοθέτη, προκύπτει σαφέστατα η παραβίαση του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 2 αυτού, που καθιερώνει την αρχή της ισότητας, ως τέτοιας νοούμενης της ισότητας με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι θρησκείες αναφορικά με την διαδικασία που οι ναοί ή ευκτήριοι οίκοι έκαστης από αυτές ιδρύονται και λειτουργούν.
Στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης, δημοκρατικής πολιτείας, δεν είναι δυνατόν μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πιστοί άλλων θρησκειών να υποβάλλουν αιτήσεις στη Διοίκηση, να αναμένουν πολύ καιρό την έκδοση της απόφασης έγκρισης λειτουργίας εκ μέρους του Υπουργού, να τίθενται υπό την βάσανον της συνταγματικότητας της αιτήσεώς τους, στο τέλος δε πολλές εξ αυτών των αιτήσεων να απορρίπτονται (ενδεικτική η απόφαση 20/2001 Α.Π. Ολομ., από την οποία και προκύπτει ότι επιβάλλοντο και ποινικές κυρώσεις σε όσους πιστούς λειτουργούσαν ναούς χωρίς τη σχετική διοικητική άδεια) και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη δαπάνη κατασκευής του ναού τους, ενώ αντιθέτως για τη μουσουλμανική θρησκεία να επιλαμβάνεται ο ίδιος ο νομοθέτης αυτοβούλως, δίχως αίτηση των μόνιμα διαβιούντων στην περιοχή μουσουλμάνων και ο οποίος (νομοθέτης) παραγνωρίζοντας την μέχρι τώρα προβλεπόμενη νομοθεσία, να ψηφίζει ΝΟΜΟ, προκειμένου να διασφαλίσει (ή καλύτερα να επιβάλλει) ότι το τέμενος πράγματι θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει, χωρίς μάλιστα να εξετάζει καθ΄οιονδήποτε τρόπο τη συνδρομή των όρων συνταγματικότητας, όπως την εξετάζει ο Υπουργός, πριν την έκδοση άδειας λειτουργίας ναού άλλης θρησκείας αλλά και επιπλέον να επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Κράτους μας προκειμένου να πραγματοποιηθεί το έργο της κατασκευής του τεμένους.
Προκύπτει, λοιπόν, με κραυγαλέο τρόπο η προνομιακή μεταχείριση με την οποία ο νομοθέτης επέλεξε να αντιμετωπίσει τη μουσουλμανική θρησκεία σε σχέση με άλλες θρησκείες, των οποίων οι πιστοί έπρεπε να αναλωθούν στο δαιδαλώδες διοικητικό δίκτυο, προκειμένου να ιδρύσουν το ναό τους, ενώ οι μουσουλμάνοι, αποκτούν κεκτημένα το δίχως άλλο και μάλιστα με επικύρωση αυτών από Νόμο.
Ίσως, θα πρέπει να αναρωτηθείτε ως Έλληνες Δικαστές ποια νοσηρή λογική ακριβώς εξυπηρετεί μια τέτοια επιλογή και ποιες πόρτες ανοίγει μέσα στη Χώρα μας για παρόμοια αιτήματα οπαδών άλλων θρησκειών. Αλίμονο δε και εάν σε κάθε πόλη όπου διαβιούν αλλοδαποί αλλόθρησκοι, θα υποχρεώνεται ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης να τους πληρώνει τους ναούς.
Δεδομένου, κατά συνέπεια, ότι ο Ν. 3512/2006 ουδόλως συμβαδίζει με το Σύνταγμα μας και την κατοχυρωμένη με αυτό αρχή της ισότητας, θα πρέπει η προσβαλλομένη ΚΥΑ και για τον λόγο αυτό να ακυρωθεί ως ερειδόμενη σε διάταξη αντισυνταγματικού νόμου.
• ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ- ΠΑΡΑΒIΑΣΗ ATOMIKΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο ιδρυτικός του ισλαμικού τεμένους Νόμος 3512/2006, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων συνταγματικών διατάξεων, τις οποίες παραβιάζει, έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με ρητώς κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα ατομικά μας δικαιώματα, και ειδικότερα δικαιώματα των μελών του ε΄ αιτούντος Συλλόγου, ως κατοίκων της περιοχής του Βοτανικού, και πιο συγκεκριμένα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 και 2, σύμφωνα με τις οποίες «1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητάτου και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.......2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους........»
Η ίδρυση του Ισλαμικού Τεμένους, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Βοτανικού, και οι συνακόλουθες συνέπειες αυτής, ήτοι η συγκέντρωση χιλιάδων μουσουλμάνων κάθε μέρα και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, προσβάλλει πασιφανώς το δικαίωμά μας, ως περιοίκων, να αναπτύσσουμε ελεύθερα την προσωπικότητά μας, στο πλαίσιο κατά το οποίο η δική μας θρησκευτική συνείδηση ως Ελλήνων Χριστιανών εντάσσεται στην ευρύτερη έννοια και αποτελεί έκφανση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας. Η καθημερινή μας υποχρέωση να ακούμε το κάλεσμα του ιμάμη σε προσευχή, το θέαμα χιλιάδων μουσουλμάνων στοιβαγμένων και γονατισμένων σχεδόν μπροστά από τις οικίες μας, προσβάλλουν κατάφωρα το δικό μας θρησκευτικό συναίσθημα ως Χριστιανών Ορθοδόξων, οι οποίοι θα είμαστε υποχρεωμένοι να «συμμετέχουμε» κυριολεκτικά στις προσευχές των μουσουλμάνων, βλέποντας τους και ακούγοντας τους καθημερινώς να προσεύχονται. Κατά τούτον τον τρόπο, όμως, θα αδυνατούμε εμείς οι ίδιοι να «ακούμε» τη δική μας χριστιανική συνείδηση, διότι θα επικαλύπτεται από το κάλεσμα του ιμάμη και τις φωνές χιλιάδων μουσουλμάνων. Ταυτόχρονα, προσβάλλεται και η τιμή μας, υπό την έννοια της τιμής ως Ελλήνων Χριστιανών, μίας τιμής που διαμορφώθηκε από τα βάθη των αιώνων και που σήμερα αντικατοπτρίζεται στην ύπαρξη του Ελληνικού Χριστιανού Ορθοδόξου Έθνους και στην κατοχύρωση της Χριστιανικής Θρησκείας ως επικρατούσας θρησκείας στην Ελλάδα, όπως συνταγματικά θεσμοθετείται στο άρθρο 3 Σ.
Οι δε περιορισμοί αυτοί των ατομικών μας δικαιωμάτων έχουν όρια την αρχή της αναλογικότητας, όπως και αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία ο περιορισμός που υφίσταται ένα ατομικό δικαίωμα θα πρέπει να είναι ο πλέον πρόσφορος τρόπος για την επιδίωξη του αποτελέσματος, να είναι ο λιγότερο επαχθής σε ένταση, έκταση ή διάρκεια από το αναγκαίο για την επίτευξη του αποτελέσματος μέτρο και να μην είναι δυσανάλογος εν σχέσει με τους λόγους που τον προκάλεσαν ή το αντικειμενικά επιτεύξιμο αποτέλεσμα. Πρόκειται για μία αρχή, η οποία συναγόμενη από την αρχή του Κράτους Δικαίου και απολαμβάνοντας συνταγματική ισχύ,δεσμεύει τον νομοθέτη κατά τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων.
Από την αρχή της αναλογικότητας, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ.1 Σ., προκύπτει ότι οι περιορισμοί της ελευθερίας αναπτύξεως της προσωπικότητας δεν μπορούν να ξεπερνούν το αναγκαίο μέτρο για την προστασία του Συντάγματος, των χρηστών ηθών και των δικαιωμάτων άλλων ( Δαγτόγλου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Τόμος Α΄, σελ. 214). Κατ΄επέκταση τόσο ο Νομοθέτης όσο και η Διοίκηση πρέπει να επιλέγουν μεταξύ των μέτρων που πραγματοποιούν τους σκοπούς τους το εκάστοτε λιγότερο επαχθές για τον ιδιώτη.
Λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος, ότι ο Ν.3512/2006 στο άρθρο 3 αυτού, κάνει λόγο για ίδρυση του ισλαμικού τεμένους στο Βοτανικό Αττικής, ήτοι σε μία περιοχή πυκνοκατοικημένη και μέσα στο κέντρο των Αθηνών, με συνέπεια την προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματος αλλά και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας ημών, ως κατοίκων της περιοχής, αλλά και χιλιάδων Ελλήνων Χριστιανών, που διέρχονται από την περιοχή αυτή, προκύπτει ότι ο Νομοθέτης, περιορίζοντας τα ατομικά μας δικαιώματα, δεν προβαίνει στην επιλογή του λιγότερου επαχθούς μέτρου και του πλέον πρόσφορου, καθότι θα μπορούσε να είχε επιλέξει, επιτυγχάνοντας με την ίδια αποτελεσματικότητα την πραγμάτωση του σκοπού του, μία λιγότερο επαχθή λύση, ήτοι την επιλογή μίας περιοχής της Αττικής λιγότερο πυκνοκατοικημένης και με μικρότερο αριθμό διερχομένων Ελλήνων, όπως για παράδειγμα περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Σπάτα, Κάντζα, Μαραθώνα κλπ). Η επιλογή μίας τέτοιας περιοχής για την ίδρυση του μουσουλμανικού τεμένους θα εξυπηρετούσε με την ίδια αποτελεσματικότητα τις θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων, ταυτόχρονα όμως θα συνιστούσε λιγότερο επαχθή τον περιορισμό των δικών μας ατομικών μας δικαιωμάτων στη θρησκευτική ελευθερία και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας και της τιμής μας.
• ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Άρθρο 1 παρ.3 του Συντάγματος: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ».
Το Κράτος μας, όπως σήμερα το γνωρίζουμε, ίσως θα πρέπει να υπομνησθεί ότι είχε ως γενεσιουργό του λόγο μία Επανάσταση, μία επανάσταση όπου χιλιάδες Έλληνες έδωσαν τη ζωή τους, αποσκοπώντας σε ένα και μοναδικό στόχο, την απελευθέρωση του έθνους και την αποτροπή του εξισλαμισμού του. Όταν πλέον ο στόχος αυτός εκπληρώθη, το νεοσυσταθέν ελληνικό Κράτος είχε ανάγκη να οχυρώσει αλλά και να διακηρύξει την ανεξαρτησία του και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ο Θεμελιώδης του Νόμος, ο νόμος εκείνος που κατά τη βούληση του συντακτικού νομοθέτη θα εξασφάλιζε την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδας απέναντι σε εκείνους που επιθυμούσαν την υποδούλωσή της. Έτσι, δημιουργήθηκε το Σύνταγμα με μοναδικό του σκοπό να προστατέψει το Κράτος, να το θωρακίσει απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που επιθυμούσαν την καταστροφή του. Αυτό το Σύνταγμα λοιπόν, που αποτελεί το προϊόν μίας Επανάστασης απέναντι στον εξισλαμισμό, αυτό το Σύνταγμα προβλέπει στο πρώτο του άρθρο πως όλες οι εξουσίες πηγάζουν από μας, τους Έλληνες, υπάρχουν υπέρ ημών και του έθνους μας και ασκούνται όπως το Σύνταγμα μας ορίζει. Δεδομένου, λοιπόν, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Ελληνικό Λαό, πρώτη η νομοθετική εξουσία, ως εξουσία αντιπροσώπευσης ημών, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δρα με τρόπο που να καταστρατηγεί τη γενεσιουργό αιτία της ύπαρξης του Κράτους μας. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν, το Κράτος (όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τη νομοθετική εξουσία), να αναιρεί με τις ίδιες του τις πράξεις την αιτία της γεννήσεως του, την καρδιά της Ιστορικής μας Επανάστασης του 1821, που ήταν η εξέγερση των υποδούλων Ελλήνων χριστιανών κατά του μουσουλμανικού στοιχείου που σκίαζε τη ζωή αυτού του τόπου για τετρακόσια χρόνια.
Επιπροσθέτως, το Σύνταγμά μας αποτελεί την εγγύηση της τήρησης κάθε διεθνούς συνθήκης με την οποία το Κράτος μας δεσμεύεται και ο οιοσδήποτε ελληνικός νόμος οφείλει να είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών, οι οποίες κατισχύουν αυτού. Ως εκ τούτου, δέον να γίνει αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία έπραξε ακριβώς τούτο, ήτοι να διασφαλίσει δια της διπλωματικής οδού τα κατοχυρωμένα με αίμα διαπιστεύματα της Ελληνικής Επανάστασης και να ορίσει κατά τρόπο περιοριστικό τη δυνατότητα ύπαρξης του μουσουλμανικού στοιχείου εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, όπερ και πράγματι συνέβη δια του περιορισμού του ισλαμ στην περιοχή της Θράκης και αναφορικά μόνο με τους Έλληνες μουσουλμανικής πίστης. Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη του νομοθέτη για την ίδρυση ενός μουσουλμανικού τεμένους μέσα στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας τις θύρες για το μουσουλμανικό στοιχείο και σε άλλα σημεία πέραν αυτών που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λωζάνης, παραβιάζει κατάφωρα τόσο το Σύνταγμά μας, το οποίο επιτελεί την εγγυητική λειτουργία της ύπαρξης του Κράτους μας, όσο και την ανωτέρω διεθνή σύμβαση, η οποία ορίζει κατά τρόπο περιοριστικό πού και πώς επιτρέπεται να υφίστανται μουσουλμανικές μειονότητες εντός των ορίων του Ελληνικού εδάφους.
Σε τέτοιες κρίσιμες εθνικές στιγμές, αν κάτι χρειάζονται οι Έλληνες για να βγουν νικητές, είναι η ένωση και όχι η διάσπαση, υπό το πρόσχημα της θρησκευτικής ελευθερίας. Η Ελλάδα, ο τόπος μας, το σπίτι μας ανήκει στους Έλληνες το γένος και σε κανέναν άλλον.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και για όσους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε νόμιμα στο μέλλον
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
1. Να γίνει δεκτή η παρούσα.
2. Να κηρυχθεί ο νόμος 3512/2006 ως εν όλω και πλήρως αντισυνταγματικός και ανθελληνικός.
3. Να ακυρωθεί η από 07-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 45ΒΝ1-ΘΒ5 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο) των συναρμοδίων Yπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 45ΒΝ1-ΘΒ5 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο) καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης, ρητή ή σιωπηρή, προγενέστερη ή μεταγενέστερη.
4. Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική μας δαπάνη.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Ἀναστάσιος Δάφνης
Δικηγόρος παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Η Ελβετική κυβέρνηση προετοιμάζεται για κατάρρευση του ευρώ...


Σύμφωνα με το Βusiness Ιnsider, η Ελβετική κυβέρνηση ετοιμάζεται για κατάρρευση του ευρώ, δήλωσε η Ελβετίδα υπουργός οικονομικών Eveline Widmer-Schlumpf.

Hυπουργός είπε στο Κοινοβούλιο ότι μια ομάδα εργασίας μελετάει, την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου και τα αρνητικά επιτόκια για την προστασία της ...
Ελβετίας, από την φυγή κεφαλαίων που η κατάρρευση του ευρώ θα μπορούσε να δημιουργήσει (Handelsblatt).

Ένα παλιρροϊκό κύμα του ευρώ θα ανέβαζε το ελβετικό φράγκο, θα κατέστρεφε την εξαγωγική οικονομία της Ελβετίας, και θα υποτιμούσε τον τεράστιο πλούτο της που επενδύεται σε άλλες χώρες.

Ήδη τον Αύγουστο, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας καθιέρωσε ισοτιμία του νομίσματος και ορκίστηκε να την υπερασπίσει με την εξαγορά της “απεριόριστων” ποσών ευρώ, μια ριψοκίνδυνη στρατηγική, εάν το ευρώ να καταρρεύσει…

Εν τω μεταξύ οι 27 αρχηγοί κρατών συνήλθαν στις Βρυξέλλες για μια ακόμη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της Ένωσης για να διαπιστώσει αυτή τη άπιαστη λύση στην κρίση χρέους.
Στόχος: οι αλλαγές στη Συνθήκη της ΕΕ που θα επιβάλουν τη νέα θρησκεία της Γερμανίας, για την δημοσιονομική πειθαρχία σε όλα τα 27 κράτη μέλη. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με την αυτόματη επιβολή κυρώσεων.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα έχει τελικά τον έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών. (Κατά ειρωνικό τρόπο, η Γερμανία ήταν ένα από τα πρώτα μέλη της ΕΕ, που παραβίασε το υπάρχον όριο του 3% του ελλείμματος και ήταν η κύρια αιτία, για τις υφιστάμενες κυρώσεις δεν έχουν ποτέ εφαρμοστεί). Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για να κρατηθεί η μετάδοση της κρίσης είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη.

«Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ σε τόσο μεγάλο κίνδυνο», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής (Le Figaro). Ανησυχούσε για «τον κίνδυνο ότι η Ευρώπη θα εκραγεί» και υπογράμμισε ότι επείγει να βρεθεί συμφωνία, επειδή μένουν μόνο μερικές εβδομάδες για να πάρουν τις αποφάσεις. Κάλεσε για περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη πειθαρχία, και περισσότερη διακυβέρνηση εντός της ευρωζώνης. “Η συμφωνία την Παρασκευή είναι ζωτικής σημασίας», είπε. “Δεν θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία”.

Καλύτερα να περπατάτε ξυπόλητοι…

Καλύτερα να περπατάτε ξυπόλητοι…Μια νέα έρευνα έρχεται να μας κάνει να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε! Κορυφαίοι επιστήμονες ύστερα από ένα συνέδριο που έγινε στο Λονδίνο για τον αθλητισμό, υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος να περπατάει ξυπόλητος παρά με παπούτσια…


Ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι οι προγονοί μας έτρεχαν ξυπόλητοι, ενώ οι αθλητές έχουν τα καλύτερα παπούτσια και πάλι τραυματίζονται…

Μήπως μας φέρνουν με «επιστημονικό» τρόπο ότι σε λίγο δεν θα έχουμε να αγοράσουμε ούτε παπούτσια; Τα συμπεράσματα δικά σας!

ΠΗΓΗ: star.gr


EΞΩ Η ΑΓΝΟ ΜΕΣΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΥΔΑΠ έχει συνεργεία επι 24ωρου βάσεως, να πηγαίνουν να διορθώνουν, όποια βλάβη παρουσιαστεί στο δίκτυο. Δουλειά δύσκολη και βρώμικη. Γι αυτόν τον λόγο τους δίνουν , μόνο στα συνεργεία ,ένα μπουκάλι γάλα. Το γάλα ήταν της ελληνικής εταιρείας ΑΓΝΟ.
Έλα όμως....
που την ελληνική εταιρεία την πέταξαν έξω. Γιατί; Προμηθεύονται πλέον Γερμανικό γάλα. Έτσι έκλεισαν την πόρτα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ επιχείρηση και την άνοιξαν σε ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ!
Βλέπεις πως θα κλείσουν σιγά σιγά οι ελληνικές επιχειρήσεις;

Υ.Γ. Η κατοχή είναι εδώ.

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Οργιάζουν οι φήμες για παραίτηση Βενιζέλου στο τέλος Ιανουαρίου

Οργιάζουν οι φήμες για παραίτηση Βενιζέλου στο τέλος Ιανουαρίου Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πορεία της οικονομίας ανάγκασαν τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο να παραδεχτεί ότι «δυστυχώς όλες οι θεμελιώδεις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις του αρχικού προγράμματος - του μνημονίου - δεν επιβεβαιώθηκαν. Είμαι εξουθενωμένος, μένω εδώ από εθνικό καθήκον».


Η δήλωση αυτή του υπουργού Οικονομικών είναι πασίδηλο ότι υποδηλώνει τις προθέσεις του σχετικά με τις κινήσεις του στο αμέσως προσεχές διάστημα.

«Αν θέλετε να σας περιγράψω τους πεντέμισι-έξι μήνες που είμαι στο υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για μια διαρκή, εναγώνια προσπάθεια, για ένα θρίλερ, προκειμένου να κρατηθούμε όρθιοι» εξομολογήθηκε ο κ. Βενιζέλος. Συνεπώς -όπως τουλάχιστον υπογραμμίζουν στενοί του συνεργάτες- έφτασε η ώρα να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα έλθουν σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει ο κ. Παπανδρέου.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έχει ήδη καταλήξει για το πώς θα κινηθεί και όπως φαίνεται αυτές οι κινήσεις θα είναι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Κύκλοι προσκείμενοι στο περιβάλλον του υπουργού Οικονομικών επιμένουν ότι αυτές οι δηλώσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από το προμήνυμα των όσων θα συμβούν στο πολιτικό σκηνικό αμέσως μετά τις μέρες των εορτών και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το «κούρεμα» των ομολόγων.

Ο κ. Βενιζέλος θα περιμένει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου οπότε και θα ολοκληρωθεί το PSI και αμέσως μετά θα κινηθεί φεύγοντας πρωτίστως από το κυβερνητικό σχήμα και οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του με στόχο την προεδρεία του ΠΑΣΟΚ.


Πάνος Ρασσιάς

Το μεγάλο κόλπο των 'Νταβατζήδων' με τον 13ο κ 14ο μισθό του ιδιωτικού τομέα!

Άρχισε πάλι το μεγάλο παραμύθι με τις δήθεν απαιτήσεις της Τρόικας για περικοπή ή κατάργηση των δύο επιπλέον μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ η Τρόικα δεν έχει θέσει τέτοιο θέμα αφού ξέρει ότι είναι καταστροφικό!


Η ιστορία έχει ως εξής:
Εγχώριοι επιχειρηματικοί κύκλοι με πολύ καλές διασυνδέσεις στα παραδοσιακά ΜΜΕ ανακινούν το θέμα κάθε φορά που αυτοί θεωρούν πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος....

Η δήθεν αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω ενός μέτρου όπως αυτού είναι ένα ανέκδοτο που μπορεί να πείσει μόνο όσους δεν έχουν ιδέα του τι σημαίνει να χαθούν από μια ετοιμοθάνατη αγορά συνολικά επιπλέον 6.000.000 μισθοί το χρόνο καθώς και αντίστοιχος αριθμός εισφορών προς τα σχεδόν χρεοκοπημένοι ασφαλιστικά ταμεία.

H συνεχής απώλεια ανταγωνιστικότητας δεν οφείλεται βέβαια στο μισθολογικό κόστος που παραμένει κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες με πολλαπλάσια στάνταρ ανταγωνιστικότητας..
Ούτε και υπάρχει κάποιος τρόπος που να εγγυηθεί ότι τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν στα ταμεία των εργοδοτών θα τοποθετηθούν σε δράσεις προς τομείς όπως η έρευνα,η μείωση τιμών,η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κλπ..

Τώρα δεν θα παραξενευτούμε αν στο τέλος οι πολιτικοί μας, υποκύψουν στους εκβιασμούς των νταβατζήδων και αυτοπροτείνουν οι ίδιοι στην Τρόικα αυτό το καταστροφικό μέτρο για τους εργαζόμενους, τα ταμεία του κράτους και γενικότερα την χώρα!

Επίθεση στους διαχειριστές της εξουσίας με κάθε τρόπο και μέσο

Ένα νέο κίνημα για πρώτη φορά στην Ελληνική τηλεόραση. Πρώην μέλη γνωστών κινημάτων δημιουργούν μια ολομέτωπη επίθεση στους διαχειριστές της εξουσίας που μας οδήγησαν μέχρι εδώ.

Ένα νέο κίνημα που ετοιμαζόταν εδώ και καιρό, με....
έμπειρα μέλη, με δράσεις από την πρώτη μέρα. Αποκλειστικά στην εκπομπή Επανάσταση στο Kontra Channel.

Επίσης σχολιάζουμε,

Το στημένο παραμύθι του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας. Στοιχεία σοκ και αποκαλύψεις
Το θέμα των ΟΥΚ και το εξώδικο του κινήματος κατά του Ναυτοδικείου Πειραιά
Τη νομική επίθεση-θύελα του κινήματος κατά
- Της Βουλής
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Μέρκελ
- Ναυτοδικείο (υπόθεση ΟΥΚ)
- Άρειος Πάγος - Σ.Τ.Τ - Ένωση Δικαστών
- Σώματα ασφαλείας - Ελληνική Αστυνομία
- Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία
- Εκκλησία της Ελλάδος - Αρχιεπίσκοπος
- Δικηγορικοί Σύλλογοι
- Τράπεζες
- Εφορίες
Σήμερα Τρίτη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Kontra Channel !!!

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΛΙΓΟΣΤΕΨΟΥΝ ΛΙΓΑΚΙ.....ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ!!!!!

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Άφησαν (και) το Στόλο χωρίς καύσιμα - Αλωνίζουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι

Άφησαν το Στόλο χωρίς καύσιμα τα ΕΛΠΕ αφού χθές παρουσιάστηκε εμπλοκή στην υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια του ΠΝ με καύσιμα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα αυτά είναι ότι τα ΕΛΠΕ αρνήθηκαν να υπογράψουν την σύμβαση παρά το γεγονός ότι γνώριζαν πως θα εισπράξουν αμέσως το σύνολο του...
ποσού, που ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ η εταιρεία η οποία κάποτε ήταν δημόσια, με το ελληνικό κράτος να κατέχει (14/11/2011) το 35,48% των μετοχών (http://www.helpe.gr/online/generic.aspx?mid=210), διακόπτει τη συνεργασία το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι τους χρωστούν 80 εκατομμύρια ευρώ ο Στρατός και η Πολεμική Αεροπορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την έλλειψη καυσίμων λόγω της άρνησης των ΕΛΠΕ να συνεργαστούν με το ΥΠΕΘΑ το ΠΝ αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης ανταλλακτικών που επηρεάζουν σε ένα ποσοστό τις δυνατότητες του Στόλου να επιχειρεί στο Αιγαίο.
Και όλα αυτά τη στιγμή που το τουρκικό Ναυτικό στην κυριολεξία αλωνίζει στο Αιγαίο αφού όπως το ίδιο το ΓΕΕΘΑ αναφέρει στην ιστοσελίδα του μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011 είχαμε 168 παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό Ναυτικό όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί.

ΜΗΝΑΣΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 61 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ14 
ΜΑΡΤΙΟΣ27 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ16 
ΜΑΙΟΣ24 
ΙΟΥΝΙΟΣ6 
ΙΟΥΛΙΟΣ8 
AΥΓΟΥΣΤΟΣ4 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ8 
ΣΥΝΟΛΟ168 

Επιπλέον επιβεβαιώνεται η πληροφορία που δημοσίευσε χτες το defencenet.gr για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αστυνομία με την τροφοδοσία της σε καύσιμα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με την έλλειψη καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται ότι
α) Ο εφοδιασμός καυσίμων στις δεξαμενές της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου δεν γίνεται από συμβεβλημένους ιδιώτες πρατηριούχους, πραγματοποιείται μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων.
β) Προ διημέρου παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στην εύρυθμη ροή του εφοδιασμού των καυσίμων, μέσω
της διαδικασίας προμήθειας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς υπαιτιότητα του Σώματος.
γ) Με ενέργειες της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας ο εφοδιασμός των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται κανονικά. Πραγματοποιείται μέσω των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ιδίως από τα αποθεματικά του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και με απευθείας διάθεση καυσίμων από τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι άκρως σοβαρό και ανησυχητικό διότι στην προκειμένη περίπτωση τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών τη στιγμή δε που η Ελλάδα βρίσκεται υπό διαρκή οικονομική και κοινωνική κρίση και οι «φίλοι και σύμμαχοι μας» καραδοκούν. Μία πρώην Δημόσια επιχείρηση στην οποία το ελληνικό κράτος διατηρεί το 35,48% των μετοχών αρνείται να πωλήσει καύσιμα στις ΕΕΔ παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα καταβάλουν ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Αν και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, στην προκειμένη περίπτωση τίθεται το σοβαρό ζήτημα της διασφάλισης της Εθνικής Ασφάλειας και Ακεραιότητας της χώρας. Μετά από αυτή την εξέλιξη θα έπρεπε να τεθούν άμεσα από την κυβέρνηση ορισμένα ερωτηματικά για τις προβλέψεις που υπήρχαν κατά την διάρκεια της ιδιωτικοποίησης, όσον αφορά αυτόν τον κρίσιμο τομέα της ελληνικής οικονομίας και της εθνικής Ασφάλειας, για να μην συμβούν περιστατικά σαν και αυτά υπό πιο δυσμενείς και πιθανόν πιο επικίνδυνες συνθήκες για την Ελλάδα.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

«Φούσκωσαν» τα ελλείμματα πριν μας βάλουν στο Μνημόνιο!

«Φούσκωσαν» τα ελλείμματα πριν μας βάλουν στο Μνημόνιο!
Μία ακόμη αποκάλυψη-βόμβα για τις εγκληματικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που προκάλεσαν την τεχνητή διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των ετών 2008 και 2009 με συνέπεια η χώρα μας να υποδουλωθεί μόνιμα στους δανειστές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ευρωζώνης και ...
εκατομμύρια Έλληνες πολίτες να οδηγούνται πλέον σε πλήρη εξαθλίωση αποτελεί η απάντηση Ευρωπαίου επιτρόπου σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντή για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκαν τα χρέη των νοσοκομείων τον Οκτώβριο του 2009.

Σύμφωνα με τα όσα απάντησε ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Σεμέτα στον κ. Χουντή, ενώ τα χρέη των νοσοκομείων θα έπρεπε να καταγράφονται ως δαπάνες στα αντίστοιχα έτη στα οποία έπρεπε να είχαν πληρωθεί, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αμέσως μόλις ανέλαβε, και χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση επιβεβλημένη από την Κομισιόν ή τη Eurostat, φούσκωσε με τα χρέη των νοσοκομείων μόνο τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ετών 2008 και 2009!

Πρόκειται για ανεξόφλητα χρέη νοσοκομείων συνολικού ύψους 5,2 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούσαν σε υποχρεώσεις των ετών 2005-2009, αλλά «φορτώθηκαν» σκόπιμα από την κυβέρνηση Παπανδρέου μόνο στα έτη 2008 και 2009!

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο του 2009 έσπευσε να «φουσκώσει» το έλλειμμα του 2008 με επιπλέον 1,3% του ΑΕΠ και το έλλειμμα του 2009 με επιπλέον 0,9% του ΑΕΠ, φορτώνοντας λογιστικά τους προϋπολογισμούς των δύο αυτών ετών με ποσά συνολικού ύψους 5,2 δισ. ευρώ τα οποία αφορούσαν σε ανεξόφλητα χρέη νοσηλευτικών ιδρυμάτων παρελθόντων ετών!

Το κόλπο αυτό ήταν ένα από τα πολλά που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά της να εμφανίσει το έλλειμμα του 2009 υπέρμετρα αυξημένο στα επίπεδα του 12,7% του ΑΕΠ, σε πρώτη φάση. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν κι άλλες μεθοδεύσεις με αποτέλεσμα το έλλειμμα του 2009 -μετά από τρεις ακόμη αναθεωρήσεις- να φθάσει στο επίπεδο του 15,8% του ΑΕΠ!

Κι όλα αυτά έγιναν σκόπιμα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που, όπως έχει αποδείξει με στοιχεία-φωτιά ο πρώην υπουργός Οικονομικών -επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας- κ. Ι. Παπαθανασίου, το έλλειμμα του 2009 θα μπορούσε να είχε συγκρατηθεί στο επίπεδο του 9%-10% του ΑΕΠ και να είχε αποφευχθεί όλη αυτή η καταστροφική πορεία υποδούλωσης στην Τρόικα και το Μνημόνιο!

Η εγκληματική μεθόδευση της κυβέρνησης Παπανδρέου αποδεικνύεται και από μία ακόμη αποκάλυψη στην οποία προβαίνει σήμερα ο «Ε.Τ.». Τον Οκτώβριο 2009 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνέστησε επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την «καταγραφή της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης και την αξιολόγηση των προβλημάτων με τα στατιστικά στοιχεία».

Στη σελίδα 31 του πορίσματος που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2010 η επιτροπή εκείνη αναφέρονται επί λέξει τα εξής, σχετικά με τα χρέη των νοσοκομείων:

«Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) έχει διατυπώσει ενστάσεις για το γεγονός ότι το σύνολο των παλαιών οφειλών των δημοσίων νοσοκομείων έχει καταγραφεί και επιβαρύνει δύο μόνο έτη, το 2008 και το 2009 (γνωστοποίηση 21 Οκτωβρίου 2009). Κατά τη Eurostat, οι οφειλές αυτές θα πρέπει να επιμερισθούν στα ελλείμματα των ετών που αφορούν (2005 έως και 2009). Στην περίπτωση αυτή, θα μειωθούν τα ελλείμματα του 2008 και του 2009 (όπως διαμορφώθηκαν με τη γνωστοποίηση της 21ης Οκτωβρίου 2009) και θα αυξηθούν κυρίως τα ελλείμματα του 2006, 2007»!

Η ίδια η Eurostat δηλαδή διαφωνούσε για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκαν τα χρέη των νοσοκομείων στα ελλείμματα των ετών 2008 και 2009! Η επισήμανση αυτή από το πόρισμα του Ιανουαρίου του 2010 βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τα όσα απάντησε ο κοινοτικός επίτροπος κ. Σεμέτα στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντή.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Τα ΜΑΤ τρομοκρατούν τους κατοίκους της Πέρδικας

Τα ΜΑΤ τρομοκρατούν τους κατοίκους της ΠέρδικαςΕπί μια εβδομάδα η κυβέρνηση, η ΔΕΠΑ και διμοιρίες ΜΑΤ κατατρομοκρατούν τους κατοίκους της Πέρδικας που αντιδρούν στην κατασκευή του εργοστασίου συμπίεσης – μέτρησης και την διέλευση του αγωγού ITGI από την κατ’ εξοχήν αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή τους.


Αποκαλύπτουν έτσι απροκάλυπτα τις πραγματικές τους προθέσεις για το τι θέλουν να κατασκευάσουν στην περιοχή. Επιχειρούν με ωμό φασιστικό τρόπο να μετατρέψουν την περιοχή σε νέα Ελευσίνα υπακούοντας και υπηρετώντας τα συμφέροντα των πολυεθνικών της ενέργειας και των ισχυρών Ευρωπαίων εταιριών. Κάθε φορά που η κυβέρνηση και η ΔΕΠΑ προσπαθούν να ποδοπατήσουν την Τοπική Κοινωνία μιλούν για μειοψηφία πολιτών που αντιδρούν και θέτουν σε κίνδυνο την κατασκευή του έργου και αμέσως παίρνουν την απάντηση της γενικής αντίδρασης.

Χρόνια τώρα προσπαθεί χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους των κατακτητών να σπάσει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Δεν τα κατάφερε. Δημιούργησε στην Θεσπρωτία μια ανοιχτή πληγή που δεν θα κλείσει αν δεν αλλάξει την χωροθέτηση του έργου.

Ο Δήμαρχος της Ηγουμενίτσας είναι υπόλογος απέναντι στους κατοίκους της Πέρδικας γιατί έδωσε άδεια εκτίμησης των εργασιών γεωλογικών ερευνών στην περιοχή υπονομεύοντας ενσυνείδητα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Μάρτιο 2011. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν, εάν δεν εγκρίναν τις ενέργειες του Δημάρχου, να αναλάβουν πρωτοβουλίες αποκατάστασης της Απόφασης με συγκεκριμένες ενέργειες εναντίον του.

Η παρουσία τους και ο τρόπος που χειρίστηκαν την κατάσταση στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών δεν έπεισαν για τις προθέσεις τους. Πλην
ελαχίστων Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ήλθε η ώρα να διαψεύσετε αυτά που οι απλοί άνθρωποι της Πέρδικας κατάλαβαν. Να αποκαταστήσετε έννοιες απλές, της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, του Ήθους. Εμείς οι απλοί πολίτες θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, όχι μόνο για τον αγωγό αλλά και τα μεγάλα επίκαιρα ζητήματα της συγκυρίας, που καταστρέφουν τη ζωή μας.

Ο Αγώνας συνεχίζεται.

Η υπονόμευση δεν θα περάσει.

Η φασιστική τρομοκρατία της κυβέρνησης και της ΔΕΠΑ δεν θα μας κάμψει.

Οι Δικαστικές διώξεις δεν θα μας εκφοβίσουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΠΑΡΓΑΣ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ για την δραχμή…

ΑΛΗΘΕΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ για την δραχμή…Τι θα γίνει έτσι και επιστρέψουμε στη δραχμή; Προφανώς θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Η Ελλάδα θα γίνει Αλβανία του Εμβέρ Χότζα, Βόρεια Κορέα του Κιμ Ιλ Σουνγκ, ή θα γυρίσουμε στην λίθινη εποχή.

Ακριβώς δηλαδή όπως ήταν πριν αποκτήσουμε το ευρώ. Διότι, αν δεν με γελά η μνήμη μου, οι Έλληνες πριν το ευρώ κατοικούσαν στις σπηλιές και στα δέντρα, φορούσαν δέρματα, ζεσταίνονταν με κοπριές και έτρωγαν κουκουνάρια. Μιας και ποιος...
δεχόταν τότε την ξεφτιλισμένη πληθωριστική δραχμούλα;

Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονομία επιβίωνε – με όλα τα προβλήματά της – πολύ καλύτερα…εκτός ευρώ παρά με το «ισχυρό ευρώ». Είχε διεθνείς σχέσεις και πριν το ευρώ και μάλιστα καλύτερες, με περισσότερες χώρες και πιο προσοδοφόρες. Και παρά το γεγονός ότι το εθνικό νόμισμα, δηλαδή τη δραχμή, την μεταχειρίζονταν οι κυβερνήσεις με κύριο σκοπό να διευκολυνθεί η κερδοσκοπία και να αυξηθεί η λεγόμενη ανταγωνιστικότητα με διαρκείς υποτιμήσεις, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

– Τα εξωτερικά ελλείμματα της χώρας ποτέ δεν έφτασαν στα ύψη που βρέθηκαν επί ευρώ. Μάλλον ήταν αδιάφορο σ’ όλους όσοι εμπορεύονταν με την χώρα η κατάσταση της δραχμούλας. Οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας ήταν σαφώς πιο εκτεταμένες και πιο πολύπλευρες απ’ ότι σήμερα που 3 χώρες ελέγχουν ουσιαστικά το εξωτερικό εμπόριό της.

– Παρά τον πληθωρισμό και τις διαρκείς υποτιμήσεις οι εξωτερικοί όροι εμπορίου της χώρας ήταν πολύ καλύτεροι απ’ ότι την δεκαετία του ευρώ. Το ίδιο και η εσωτερική αγοραστική δύναμη της οικονομίας.

– Χάρις στη δραχμούλα το χρέος ήταν απολύτως διαχειρίσιμο και παρά την εκτίναξή του επί Μητσοτάκη και Σημίτη δεν μας οδήγησε σε χρεοκοπία. Κι ούτε θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στη σημερινή χρεοκοπία, όσο διατηρούσαμε τη δραχμή.

Αυτά είναι τα γεγονότα. Να θυμίσουμε μόνο ότι από την υποτίμηση της δραχμής έναντι του δολαρίου επί Μαρκεζίνη (1954), το εθνικό νόμισμα έχασε πάνω από 10 φορές την αξία του έως ότου μπήκαμε στο ευρώ. Στην μεταπολίτευση χάρις στις τρεις επίσημες υποτιμήσεις και την τακτική της διολίσθησης, η δραχμή έχασε το 90% της αξίας της. Καταστράφηκε η οικονομία; Μήπως χρεοκόπησε και δεν το γνωρίζουμε; Χάθηκαν οι καταθέσεις; Εξαφανίστηκε το νόμισμα; Κατέρρευσαν οι εξωτερικές οικονομικές δοσοληψίες; Τίποτε απ’ όλα αυτά. Γιατί άραγε;

Επιπλέον, μήπως χρεοκόπησε ποτέ η Ελλάδα λόγω εθνικού νομίσματος; Ποτέ! Το 1893 η Ελλάδα χρεοκόπησε λόγω υπερδανεισμού σε χρυσό φράγκο, λόγω της ένταξης στην νομισματική Λατινική Ένωση, η οποία διαφημίστηκε και τότε ως ιδανική για φτηνά δάνεια προς το δημόσιο.

Το 1932 η Ελλάδα χρεοκόπησε λόγω χρυσής δραχμής και υπερδανεισμού σε χρυσές λίρες, μιας και τότε ανήκε στην νομισματική ένωση της χρυσής λίρας στερλίνας.

Η επινόηση του ευρώ

Ορισμένοι λένε ότι μπορεί η είσοδος στο ευρώ να ήταν λάθος, αλλά τώρα που μπήκαμε η έξοδος θα ήταν καταστροφή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από κάτι τέτοιο. Το ευρώ αποτελεί μια χρηματοπιστωτική επινόηση που δεν βασίζεται, ούτε απηχεί την πραγματική οικονομία ακόμη και σε επίπεδο ευρωζώνης.

Η σταθερότητα του ευρώ εξαρτάται όχι από την πραγματική δυναμική της οικονομίας, αλλά από συγκεκριμένες αξιωματικές πολιτικές παραδοχές, από ορισμένες υποθέσεις εργασίας: (1) Σταθερή νομισματική κυκλοφορία, που δεν επιτρέπει την έκδοση πρόσθετου νομίσματος. (2) Χαμηλά επίπεδα χρέους και κρατικών ελλειμμάτων. (3) Συντονισμός οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Η οικονομία όμως δεν κινείται με βάση πολιτικές παραδοχές και μάλιστα αξιωματικού χαρακτήρα, αλλά με βάση την αντικειμενική κατάσταση των συναλλαγών και της παραγωγής στην πραγματική οικονομία. Κι αυτή η κατάσταση είναι πάντα κυμαινόμενη σε τέτοιον βαθμό που καμιά σταθερά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν μια οικονομία είναι διαρκώς ελλειμματική στο επίπεδο της παραγωγής και των συναλλαγών, όσο κι αν προσπαθεί είναι αδύνατο να τηρήσει τις όποιες παραδοχές και αξιώματα. Ότι κι αν κάνει.

Έτσι και με το ευρώ. Ένα νόμισμα που βασίζεται σε εξωπραγματικά αξιώματα δεν μπορεί να διασωθεί ενισχύοντας τις υποθέσεις εργασίας πάνω στις οποίες στηρίχθηκε. Είναι αδύνατον. Όσο ενισχύονται οι αξιωματικές πολιτικές παραδοχές σε βάρος της πραγματικής κατάστασης της οικονομίας, τόσο περισσότερο θα σπέρνει την χρεοκοπία, την καταστροφή και την ισοπέδωση. Σε βαθμό μάλιστα πρωτάκουστο για τους λαούς της Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: dimitriskazakis

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Οι «12″ του Κόμματος των Απόστρατων: Ποιοι είναι, από που προέρχονται, τι θέλουν…

Δέκα στρατιωτικοί ε.α., ένας αστυνομικός ε.α. και ένας… πολίτης απαρτίζουν την 12 μελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος των Απόστρατων - επισήμως πλέον ως «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ».

Οι στρατιωτικοί είναι όλοι του Στρατού Ξηράς πλην δυο, ενός της Αεροπορίας και ενός του Ναυτικού. Ο μη ένστολος υπογράφει ως...
διεθνολόγος και έχει και τηλεοπτική παρουσία.


Οι «12″ – που τρέχουν και τα οργανωτικά- είναι οι εξής:

1) Πρόεδρος: Νικόλαος Αλικάκος. Υποστράτηγος ε.α. Γεννήθηκε το 1958. Κατάγεται από την Αγία Μαρίνα Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. ΣΣΕ Τάξεως 1981. Αποστρατεύθηκε το 2011. Πτυχιούχος Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Αθηνών.

2) Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Πανταζής. Αντισυνταγματάρχης ε.α. Γεννήθηκε το 1958 στην Κόρινθο. ΣΣΕ Τάξεως 1981. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.

3) Φώτιος Ρίζος. Ανώτατος Αξκός ε.α. Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. ΣΣΕ Τάξεως 1981. Αποστρατεύθηκε το 2008.

4) Ιωάννης Κουτσαϊμάνης. Ταξίαρχος ε.α. Γεννήθηκε το 1959 στην Ξάνθη. ΣΣΕ Τάξεως 1981. Αποστρατεύθηκε το 2010. Απόφοιτος ΑΣΠ και ΣΕΘΑ.

5) Ανάργυρος Σαρήπαπας. Υποστράτηγος ε.α Γεννήθηκε το 1958 στην Θεσσαλονίκη. ΣΣΕ Τάξεως 1981. Αποστρατεύθηκε το 2011. Απόφοιτος ΑΣΠ και ΝΑΤΟ Defence Gollege.

6) Σταύρος Σακκελαρόπουλος. Συνταγματάρχης ε.α Γεννήθηκε το 1959 στην Αταλάντη Φθιώτιδος. ΣΣΕ Τάξεως 1981. Αποστρατεύθηκε το 2008.

7) Γεώργιος Γερούλης. Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γεννήθηκε το 1958 Απόφοιτος Σχολής Ικάρων Τάξεως 1980. Αποστρατεύθηκε το 2010. Κάτοχος ΜPhil in Social Science/Leicester University, UK & Διδακτορικού από το ΕΜΠ/ Μηχ. Ηλ. & Μηχ. Ηλ. Υπ.

8) Γεώργιος Σιδερής. Υποναύαρχος ε.α. Γεννήθηκε το 1953 στην Αίγυπτο. ΣΝΔ Τάξεως 1975. Αποστρατεύτηκε το 2002. Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιά. Muster στο Ανθρώπινο Δυναμικό, Προμήθειες- Συμβάσεις, Ανάλυση Συστημάτων από Ν.P.S. Απόφοιτος ΝΣΠ.

9) Άγγελος Σπαντίδος. Ταξίαρχος ε.α . Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. ΣΣΕ Τάξεως 1983. Αποστρατεύθηκε το 2011. Aπόφοιτος ΣΤΕΑΜΧ.

10) Στέφανος Σφατίδης. Συνταγματάρχης ε.α. Γεννήθηκε το 1960 στην Κομοτηνή. ΣΣΕ Τάξεως 1984. Αποστρατεύθηκε το 2010. Απόφοιτος ΑΔΙΣΠΟ.

11) Θεόδωρος Διαμάντης. Αξιωματικός ΕΛΑΣ ε.α .Γεννήθηκε το 1955 στη Βούλπη Ευρυτανίας. Απόφοιτος Σχολής Υπαστυνόμων 1977. Εγκληματολογικός Αναλυτής μετεκπαιδευθείς στις ΗΠΑ (B.D.S)

12) Αθανάσιος Δρούγος.

«Δεν οραματιζόμαστε πολιτικές καριέρες μετά 35 έτη υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε στοχεύουμε στην επίλυση των συντεχνιακών μας επιδιώξεων. Αναλάβαμε να εκτεθούμε από μόνoι μας στην αντίληψη του πατριωτικού καθήκοντος», λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου.

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΏΡΑ: πράσινο φως στην εκταμίευση της 6ης δόσης!

Πριν απο λίγα λεπτά οι Υπουργοί Οικονομικων έδωσαν το πράσινο φως στην εκταμίευση της 6ης δόσης προς την Ελλάδα.

Το ΔΝΤ αποδεσμεύει και αυτο ο δικό του μερίδιο, με την χώρα μας να λαμβάνει κανονικά όλο το πόσο των 8 δις ευρω...


Είχατε ποτε αμφιβολία ότι δεν θα την εκταμιευσουν;

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

"Οι Έλληνες μπορούν να μας πάρουν και τα σώβρακα"

Τα είπε ντόμπρα και σταράτα ο Γερμανός οικονομολόγος Albrecht Ritschl, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ελλάδα και τις πολεμικές αποζημιώσεις σε συνέντευξή του στο περιοδικό Spiegel. Διαβάστε τι είπε για τις πολεμικές αποζημιώσεις και την αμαρτωλή Γερμανία
Ο Γερμανός οικονομολόγος Albrecht Ritschl, παραχωρώντας συνέντευξη στο Spiegel χαρακτήρισε την Γερμανία ως τον μεγαλύτερο αμαρτωλό του 20ου αιώνα ενώ τόνισε πως "η Ελλάδα μπορεί να μας πάρει ακόμα και τα σώβρακα" εάν διεκδικούσε η χώρα μας τις πολεμικές αποζημιώσεις.

Μάλιστα σημείωσε πως αν έκανε κάτι τέτοιο τότε η Γερμανία θα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα, καθώς το οικονομικό της θαύμα οφείλεται στην μη διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ για τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.

Η Γερμανία έχει χρεοκοπήσει τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, σημειώνει μεταξύ άλλων ο οικονομολόγος.

Όσον αφορά την Ελλάδα , ο καθηγητής είπε πως "είναι φυσικό επόμενο η Γερμανία να πληρώσει τα περισσότερα από τα χρήματα που οι πιστωτές έχουν δανείσει στην χώρα μας, καθώς το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας, όπως λέει, βασίζεται στη μη πληρωμή των αποζημιώσεων".

Τόνισε δε πως "οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά άρθρα στα γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα, και αν η Γερμανία ποτέ αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας "πάρουν ακόμη και τα σώβρακα".

"Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας".

Ο Γ.Παπανδρέου απαλλάσει των καθηκόντων του τον Λ.Παπαδήμο!Δείτε την απόφαση

Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 10ης Νοεμβρίου έχει δημοσιευθεί η απόφαση απαλλαγής από τα καθηκοντά του ,του Λουκά Παπαδήμου.Ποιος τον απαλάσσει; Ο Γιώργος Παπανδρέου! Από τι; Από το καθήκον να τον …συμβουλεύει!


Δηλαδή μέχρι να διοριστεί πρωθυπουργός ο Παπαδήμος, ήτανε διορισμένος....
σύμβουλος του Γ.Παπανδρέου.
Δηλαδή ο Παπαδήμος συμβούλευε τον Γ.Παπανδρέου για τις ενέργειες της κυβέρνησης που απέτυχε και απολύθηκε.
Δηλαδή τώρα ο “απαλασσόμενος” από τον Γ.Παπανδρέου Παπαδήμος, θα κάνει από μόνος του, ότι μέχρι χθες συμβούλευε να κάνει η κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου που απέτυχε.

Όμορφα...

ΓΛΥΚΙΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ «ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ»

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ
2 ποτήρια σπορέλαιο
1 ποτήρι μπύρα
1 μπέικιν πάουντερ
1 βανίλια
Αλεύρι

ΓΕΜΙΣΗ
Μαρμελάδα της...
αρεσκείας σας
Ψιλοκομμένα καρύδια

ΣΙΡΟΠΙ
2 ποτήρια ζάχαρη
2 ½ νερό
1 βανίλια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για τη ζύμη:
Χτυπάμε στο μίξερ το σπορέλαιο με τη μπύρα το μπέικιν πάουντερ τη βανίλια και προσθέτουμε όσο αλεύρι πάρει ώστε η ζύμη μας να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στα χέρια.

Για τη γέμιση:
Αναμιγνύουμε τη μαρμελάδα με τα καρύδια.

Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια, κάνουμε στη μέση λακουβίτσα και βάζουμε μία κουταλιά από τη γέμιση. Κλείνουμε το μπαλάκι και το πατάμε λίγο σαν να πλάθουμε κεφτεδάκια.

Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C μέχρι να ροδίσουν.

Για το σιρόπιασμα:
Βάζουμε όλα τα κομμάτια σε ένα μεγάλο ταψί και ρίχνουμε το σιρόπι. Μετά από 3-4 λεπτά αναποδογυριζούμε τα κομμάτια ώστε να σιροπιαστούν και από την πάνω πλευρά.

Τα πασπαλίζουμε με ινδοκάρυδο ή καρύδια ψιλοκομμένα.

Για το agioritikovima.gr , Δέσποινα Διαμαντοπούλου

Που είσαι ΔΡΑΧΜΟΥΛΑ!!!

Που είσαι ΔΡΑΧΜΟΥΛΑ!!!Πιστεύω ότι η επιλογή του κ. Παπαδήμου ως πρωθυπουργού ήταν η χειρότερη δυνατή επιλογή που μπορούσε να κάνει η χώρα. Διότι ο σημερινός πρωθυπουργός ταυτίζεται με την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα στην σημερινή τραγική κατάσταση: Την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη.


Όλα τα άλλα αίτια στα οποία αποδίδουμε (και ορθώς) την ελληνική τραγωδία-το πελατειακό κράτος, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά, το μεγάλο κράτος κλπ-ασφαλώς θα διαιώνιζαν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όμως αν δεν μεσολαβούσε η ένταξη στην ευρωζώνη δεν θα οδηγούσαν στο σημερινό αδιέξοδο.

Το ευρώ επέτρεψε την εύκολη και φτηνή χρηματοδότηση του κράτους με αποτέλεσμα την εκτόξευση του χρέους στα σημερινά δυσθεώρητα ύψη. Οι κ.Σημίτης και Παπαδήμος ανέμεναν ότι η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη θα οδηγούσε σε ένα πιο υπεύθυνο κράτος. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ποτέ ίσως η Ελλάδα δεν έχει βιώσει μια πιο ανεύθυνη χρηματοοικονομική πολιτική απ’ αυτήν που βίωσε μετά την ένταξη στο ευρώ.

Από την στιγμή που οι Έλληνες πολιτικοί μπορούσαν να δανείζονται φτηνό χρήμα με τις πλάτες της Γερμανίας έστησαν ένα πάρτυ διορισμών και παροχών αντάξιο και του πιο διεφθαρμένου Big Man της Αφρικής. Όμως πέρα από την δυνατότητα του φτηνού δανεισμού υπήρχε και ένας άλλος λόγος που έκανε τους πολιτικούς μας να συμπεριφερθούν τόσο ανεύθυνα: πριν από την ένταξη στην ευρωζώνη η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων γινόταν κυρίως με εσωτερικό δανεισμό. Μετά την ένταξη στην ευρωζώνη ο δανεισμός προερχόταν κυρίως από το εξωτερικό. Αυτό φυσικά είχε ως συνέπεια ότι υπήρχαν πλέον λιγότερα κίνητρα να ερευνά κανείς τι γινόταν και που πήγαιναν τα χρήματα. «Ο δανεισμός από το εξωτερικό-πέρα από τον εν γένει φτηνό δανεισμό-είχε ως συνέπεια να κάνει τις ελληνικές κυβερνήσεις λιγότερο υπεύθυνες από ότι πριν από την εισαγωγή του ευρώ» αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Ερβιν Stergios Skaperdas.

Αν η Ελλάδα δεν είχε μπει στο ευρωζώνη δεν θα είχε φτάσει ποτέ στην σημερινή κατάσταση. Αν η Ελλάδα είχε διατηρήσει την δραχμή δεν θα είχε ποτέ τα σημερινά επίπεδα χρέους που υπονομεύουν κάθε ελπίδα για ανάπτυξη η μείωση της ανεργίας.

Αν ευθύς εξ αρχής το κόστος εξωτερικού δανεισμού αντιπροσώπευε τις πραγματικές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα/παραγωγικότητα της Ελλάδας και όχι της Γερμανίας (όπως ίσχυε προτού μπει η Ελλάδα στην ευρωζώνη) οι Έλληνες πολιτικοί θα είχαν αναγκασθεί να συμπεριφερθούν πιο υπεύθυνα. Αφενός θα κρατούσαν σε χαμηλότερα επίπεδα τον εξωτερικό δανεισμό και αφετέρου θα κατέβαλλαν σοβαρές προσπάθειες πάταξης της φοροδιαφυγής (κάτι που δεν είχαν κίνητρο να κάνουν στο βαθμό που μπορούσαν πάντοτε να χρηματοδοτούν με τόσο φτηνό τρόπο τα ελλείμματα).

Η επιλογή του κ.Παπαδήμου στην ουσία σημαίνει μια συμβολική επιβράβευση του μεγαλύτερου ίσως οικονομικού λάθους την οποία έκανε το ελληνικό κράτος την τελευταία πεντηκονταετία. Την ένταξη στην ευρωζώνη.

Η αριστερά κατηγορεί τον κ.Παπαδήμο ότι εκπροσωπεί τους «τραπεζίτες».

Λάθος. Το σφάλμα του κ.Παπαδήμου όταν υποστήριξε την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ ήταν ακριβώς ότι δεν λειτούργησε ως τραπεζίτης αλλά ως πολιτικός.

Τηλεόραση και παιδί

Τηλεόραση και βία

Τα παιδιά που μεγαλώνουν στην κυριολεξία μπροστά στην τηλεόραση βομβαρδίζονται από τις εικόνες ενός βίαιου κόσμου. Έχει εκτιμηθεί ότι το μέσο παιδί έχει δει 8.000 φόνους στην τηλεόραση μέχρι να αποφοιτήσει από το δημοτικό. Η συνεχόμενη έκθεση στη βία, μέσω της τηλεόρασης, συμβάλλει στην αύξηση της βίας, της επιθετικότητας και των φόβων του...

παιδιού, ενώ από την άλλη το απευαισθητοποιεί και μειώνει τη συμπόνοιά του για τον πόνο των άλλων. Τα παιδιά που παρουσιάζουν ψυχολογικές διαταραχές, τείνουν να έχουν άγχος ή φόβους από τη φύση τους, αλλά και αυτά με μαθησιακές δυσκολίες είναι τα πιο επιρρεπή στις αρνητικές επιδράσεις της τηλεόρασης, καθώς δυσκολεύονται να φιλτράρουν τις πληροφορίες που παίρνουν και να κατανοήσουν αυτό που βλέπουν και τις συνέπειές του. Οι σκηνές βίας εμποτίζουν ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά, ενός ή δύο ετών, τα οποία δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πραγματικό από το φανταστικό. Η συνεχής έκθεση στην τηλεοπτική βία είναι πιο καταστρεπτική σε σχέση με την περιστασιακή.

Τηλεόραση και μάθηση

Η τηλεόραση δεν έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις, αλλά μπορεί να συμβάλει θετικά στη μάθηση, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά. Εκπαιδευτικά αλλά και επιλεγμένα παιδικά προγράμματα μπορεί να προσφέρουν νέους ορίζοντες και θετικές εμπειρίες στα παιδιά και ειδικότερα σε αυτά των οποίων το περιβάλλον δεν παρέχει πολλά ερεθίσματα. Από την άλλη, τα παιδιά με ιδιαίτερα χαρίσματα και εξυπνάδα μπορεί να ωφεληθούν από την τηλεόραση, αν και πρέπει να τονιστεί ότι αυτό γίνεται σε συνδυασμό με την επιρροή των γονιών τους, οι οποίοι επιλέγουν τα κατάλληλα προγράμματα για τα παιδιά τους και κάνουν διάλογο σχετικά με το περιεχόμενό τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Πολλοί γονείς ρωτούν εάν η παντελής απαγόρευση της τηλεόρασης είναι ένα καλό προληπτικό μέτρο. Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι όχι, γιατί οι γονείς έχουν περιορισμένο έλεγχο, καθώς το παιδί μεγαλώνει και δεν μπορούν να επιβάλλουν το μέτρο αυτό σε φιλικά και συγγενικά σπίτια τα οποία επισκέπτεται το παιδί τους. Παράλληλα, η απαγόρευση δημιουργεί μια εντονότερη επιθυμία για το απαγορευμένο προϊόν και συντελεί στη δημιουργία ενός μύθου και συχνά μιας ιδιαίτερα έντονης προσκόλλησης στην τηλεόραση. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι τρόποι γονεϊκής παρέμβασης, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και η τηλεθέαση να μην επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Οι γονείς θα πρέπει να συζητούν με τα παιδιά τους τα προγράμματα που περιέχουν σεξ και βία. Η συζήτηση και οι εξηγήσεις θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του παιδιού, με απλή και ξεκάθαρη γλώσσα. Ξεκινώντας από το απλούστερο που γνωρίζουν όλοι οι ενήλικοι, θα πρέπει οι γονείς να εξηγήσουν στα παιδιά ότι το σεξ και η βία που βλέπουν είναι ψεύτικα και σκηνοθετημένα. Ακόμα, θα πρέπει να τονίζουν ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των πράξεων στην πραγματικότητα.

Προτάσεις

- Μια καλή ιδέα για τους γονείς είναι να παρακολουθούν τηλεόραση μαζί με τα παιδιά τους, όταν αυτό είναι δυνατό, ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και απορίες και να κάνουν επεξηγηματικά σχόλια, όταν το κρίνουν απαραίτητο.
- Από μικρή ηλικία τα παιδιά καλό είναι να συνηθίσουν να βλέπουν τηλεόραση για ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε ημέρα. Ακόμα, οι γονείς θα πρέπει να τους καλλιεργήσουν την ιδέα ότι βλέπουμε τηλεόραση για να ψυχαγωγηθούμε ή να ενημερωθούμε και επομένως κάνουμε επιλογές και δεν την ανοίγουμε απλώς για να χαζέψουμε κάτι αδιάφορο.
- Το παιδί σε μικρή ηλικία θα πρέπει να μάθει να παρακολουθεί σε περιορισμένο χρόνο τηλεόραση, ώστε να αποκτήσει καλές συνήθειες και η διαμόρφωση κακών συνηθειών σε σχέση με τις ώρες τηλεθέασης να περιοριστούν.
- Οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα και να μην παρακολουθούν τηλεόραση όλη την ημέρα, αλλά να ασχολούνται και με άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
- Οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα παιδιά τους να βλέπουν προγράμματα με χαρακτήρες που αποτελούν θετικά μοντέλα προς μίμηση και αναδεικνύουν κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως η καλοσύνη, η φιλία και η συνεργασία.
- Οι γονείς θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν την τηλεόραση ως μπέιμπι σίτερ και εύκολη λύση, προκειμένου να έχουν οι ίδιοι ελεύθερο χρόνο για να κάνουν τις δουλειές τους. Εναλλακτικές λύσεις είναι τα βιβλία, οι χειροτεχνίες, το παιχνίδι, τα σπορ που συμβάλλουν στη δημιουργικότητα και την άσκηση της φαντασίας του παιδιού, ενώ παράλληλα του δίνουν τις βάσεις για το τι μπορεί να κάνει μετέπειτα στη ζωή του για να αξιοποιεί ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο του.
Δεν χρειάζεται να έχει το παιδί τηλεόραση στο δικό του δωμάτιο.

Η τηλεόραση έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά, ανάλογα με τη χρήση της. Η ενεργός ανάμειξη των γονιών στο πόσο, πότε και τι είδους τηλεοπτικά προγράμματα παρακολουθούν τα παιδιά τους είναι αυτή που τελικά έχει καθοριστικό ρόλο και μπορεί να προωθήσει τις θετικές επιδράσεις της τηλεθέασης.

www.healthierworld.gr
Προσαρμοσμένη αναζήτηση